Sunday, December 11, 2016

Hình ảnh Sài Gòn năm 1967-1968 qua ống kính Dave De Milner

Rạp Casino Đa Kao, cây xăng Shell, chùa Phước Viên ở Hàng Xanh… là loạt ảnh đẹp về Sài Gòn năm 1967-1968 của cựu nhân viên quân sự Mỹ Dave De Milner.

 Đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước là rạp Casino Đa Kao, Sài Gòn năm 1967.
Đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước là rạp Casino Đa Kao, Sài Gòn năm 1967.