Sunday, May 3, 2015

SÀI GÒN THƯƠNG MẾN

Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”

Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc? 

Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết 

Một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa.

Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên
Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ
NGUYỄN TƯỜNG THỤY