Friday, August 9, 2013

Đường Sài Gòn


Tác Giả
Hoàng Huy
 
    Ai trong chúng ta từng sống ở Sài Gòn, vì lý do này hay lý do khác phải ra đi, nay dù đang định cư ở phương trời nào, hẳn cũng có lúc nghĩ nhớ về nơi chốn quen thuộc đã xa khuất bên kia bờ Thái Bình Dương.

Sài Gòn, cái tên rất đỗi thân thương ấy làm sao phai mờ trong tâm trí chúng ta. Mỗi người sẽ nhớ về nó một cách, nhưng cách nào cũng làm ta tha thiết, bâng khuâng.

Sài Gòn ngày ấy và bây giờ, ba mươi mấy năm, có biết bao điều đáng nói.

Sài Gòn ngày ấy, thủ đô chính trị-kinh tế-văn hóa của miền Nam tự do. Tuy không nguy nga tráng lệ như các kinh thành Âu-Mỹ nhưng bộ mặt Sài Gòn hồi đó hơn hẳn một Bangkok của Thái Lan cùng thời.